SIXWeb91.jpg

SIX Index

Beräkning av egenutvecklade och kundanpassade index 

Finansiella index är viktiga mått på marknadens utveckling, som riktmärken för fondförvaltning och som underlag för investeringsprodukter. Med nära 1 000 finansiella index är SIX den största oberoende leverantören av finansiella index i Norden. Våra indextjänster omfattar rådgivning, konstruktion, beräkning, distribution, licensiering och underhåll. Indexen beräknas och distribueras i realtid eller i slutet av dagen och erbjuds under SIX varumärke eller som skräddarsydd white label-tjänst.

SIX Financial Information är och har under en lång tid varit en stor producent av index, med ansvar för beräkningen av många index med både svensk och nordisk population. SIX Financial Information beräknar dels egna index, dels erbjuder man beräkning av index åt kunder. I dagsläget beräknar vi på SIX Financial Information ca 800 index och ser ingen avmattning på intresset för nya index från marknaden.

SIX Financial Information har tidigare varit begränsade till att beräkna index baserade på bolag noterade på de nordiska börserna, men har nu även tillgång till internationell information som kan användas vid indexberäkningar. Detta öppnar nya marknader och möjligheter för er som kund. 

SIX Financial Information kan erbjuda sina kunder följande indexrelaterade tjänster:

Kundanpassade index

SIX åtar sig att vara indexberäknare för de kunder (indexägare) som så önskar. Skapandet och design av nya index sker i nära samarbete med kunden. Kundens önskemål tillsammans med SIX utbredda erfarenhet garanterar att lämplig konstruktion och metodik används. SIX tar ansvar för utveckling och beräkning av indexhistorik, samt den dagliga indexberäkningen. Dessutom producerar och distribuerar SIX indexrapporter och indexvärden genom olika kanaler till marknaden och informerar indexägarna och marknaden om kommande händelser.

Med lång erfarenhet och förstklassig kunskap om branschen kan vi anpassa index enligt alla kundens idéer och önskemål. SIX förvaltar idag en rad olika indextyper och modeller som till exempel innefattar valuta-, aktie-, ränte-, råvaru- och kompositindex.

Indexrapporter

SIX genererar indexrapporter för sina egna SIX-index. Dessa indexrapporter kan köpas av kunder som dessutom har möjlighet att bestämma utseende och innehåll i indexrapporten. Rapporterna distribueras dagligen via FTP eller e-post.

FutureEvents-rapporter

Kunderna har möjlighet att prenumerera på en framtida händelserapport. FutureEvent-rapporten är indexspecifik och ger tydlig information om kommande händelser för de ingående bolagen i indexet. Tillsammans med indexrapporten ger FutureEvent-rapporten kunden en fullständig överblick över indexberäkningen och dess händelser.

Indexsponsor

SIX antar rollen som indexsponsor till kunder som väljer att beräkna sina egna index. Med SIX som indexsponsor ger vi våra kunder en kvalitetsstämpel på deras index som säkerställer att de beräknas korrekt i enlighet med de regler och förordningar som finns.

Indexlicenser

Kunden kan använda sig av våra SIX-index som underliggande index till sina produkter (t ex indexfonder och olika strukturerade produkter).