SIXWeb40.jpg

PEP-Check

PEP-Check effektiviserar due diligence processen med snabb och exakt anti-penningtvätt (AML) samt hindrande av finansiering av terrorism. 

Företag och yrkesutövare såväl inom som utanför den finansiella sektorn är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism genom att följa gällande bestämmelser, rekommendationer och anvisningar.

Vår PEP-Check-lösning

PEP-Check gör det möjligt för organisationer att utföra kontroller av potentiella och befintliga kunder mot officiella sanktions listor, PEP-listor (Politically Exposed Person), och risklistor (bevaknings- och svartlistningar)m, som krävs enligt lag och som rekommenderas av internationella FATF (Financial Action Task Force).

Flexibiliteten i PEP-Check säkerställer att det är rätt lösning för varje due diligence-process, oavsett om det görs rutinmässiga kundkontroller, transaktionskontroller, eller mer djupgående utredningar.

Viktiga fördelar 

  • Kvalitetssäkring och garanti att listorna härstammar från regeringens officiella kontor och specialister. 
  • Spara tid och arbete med sparade användarkonfigurationer och automatisk uppdatering av listor varje gång PEP-Check startas.
  • Förse ledning och regulatorer med detaljerade rapporter i olika revisionsstandardformat som bevis på due diligence.
  • Enkel integration till ett stort utbud av kontrollerade processer och system för ett effektivt arbetsflöde.

Användningsområden

PEP-Check kan användas i ASP-läge såväl som i en klientinstallation i säkra IT-landskap.

  • Online - webbgränssnitt för enskilda frågor.
  • Stand-alone system - med lättanvända sökalternativ för kontroll av hela kundbasen eller för enskilda frågor med konfigurerbara filtreringsalternativ för optimala resultat.
  • Integrerad lösning - med banksystemen, t ex nya konton eller för kontroller av betalningar med sändare/mottagare.
  • Multi-client server-lösning - som möjliggör för användarna att ha egna konfigurationer som bäst passar deras kontrollprocesser.

Läs mer om PEP-Check eller kontakta oss för mer information om vilka lösningar vi kan erbjuda som passar just era behov. 

    KONTAKT
    SUPPORT
    HUR KAN VI HJÄLPA TILL? 

    > Senaste nytt
    > Våra partners
    > Ladda ner dokument