Swiss Exchange   |   Securities Services   |   Financial Information   |   Payment Services   |   About SIX 
SIXWeb61.jpg

Backoffice och Compliancedata

Grunden för fungerande värdepappershantering är aktuell och korrekt referens- och beskrivande data, corporate actions och kursinformation. SIX Financial Information har levererat denna information effektivt och korrekt sedan 1977.

Våra tjänster för risk och compliance hjälper finansiella företag att kontrollera sin finansiella exponering och för att leverera nödvändig transparens till slutinvesterare och tillsynsmyndigheter. Denna dubbla innebörd av riskhantering gäller vid många olika typer av hantering - från skatteregler, administration av komplexa strukturerade produkter till global kapitalförvaltning.

Vi strukturerar referensdata så att kunderna kan uppnå högsta möjliga grad av automatisering. Det innebär att våra kunder kan bearbeta stora datavolymer på kort tid och med få manuella handgrepp, vilket sparar tid och pengar.

Kunder får tillgång till SIX referensdata, compliance och risktjänster genom terminaler, filöverföring och som skräddarsydda leveranser genom SIX Solutions.

Kontakta SIX Financial Information för mer information om vad vi kan erbjuda dig och ditt företag. 

PAT_5354_WEB_small_1.jpgValordata Feed, VDF

Valordata Feed (VDF) är en fullt strukturerad och kodad finansiell datafeed med referensdata, prisdata och regelverksdata.


PAT_1527_WEB_small_1.jpgIntraday Pricing Service, IPS

Intraday Pricing Service levererar underlag så att du kan göra korrekt värdering i din förvaltning.


PAT_0412_WEB_small.jpgSIX FTP

För kunder som endast har behov av ett mindre antal uppdateringar per dag erbjuder vi vår filtjänst SIX FTP. Innehållet kan skräddarsys efter behov.

PAT_0635_WEB_small_1.jpgPEP-Check

PEP-Check effektiviserar due diligence-processen med snabb och exakt anti-penningtvätt (AML) samt hindrande av finansiering av terrorism. Testa 30 dagar gratis nu.

PAT_1889_WEB_small_1PRIIP-KID 

Reglerna för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIPs) kräver att tillverkare tar fram en stor mängd viktiga investerardokument (KIDs). SIX PRIIP-KID Service underlättar hanteringen.

    CONTACT
    SUPPORT
    HOW CAN WE HELP YOU? 

    > Get the latest news
    > View our partners
   
 > Download our publications