SIXWeb54.jpg

Kunder

SIX Financial Informations lösningar skall vara kundens väg till ett bättre resultat. Våra produkter och tjänster utvecklas utifrån kundens verkliga behov och med stor personlig service. Kunden skall känna att vi är den mest kompetenta leverantören av finansiell information.

SIX Financial Informations kunder är professionella aktörer på finansmarknaden. Vi har en stark marknadsposition med ett välkänt varumärke och en bred kundbas över hela världen. Kunderna finns huvudsakligen bland banker, fondkommissionärer, portföljförvaltare, medieföretag och börsnoterade företag i andra branscher med behov av finansinformation.

Marknad

SIX Financial Informations främsta styrka är den både breda och djupa kompetensen om finansmarknaden. SIX Financial Information besitter förmågan att ta driftsansvar och effektivt förpacka information som motsvarar många olika målgruppers behov, från professionella mäklare till en aktieintresserad allmänhet.

Trenden är att kostnadsmedvetenheten fortsätter att öka samtidigt som den nordiska finansmarknaden fortsätter växa och marknaden internationaliseras successivt. Detta innebär en ökad konkurrens som kan gynna aktörer med en god kännedom om och en förankring på de lokala marknaderna. SIX Financial Information arbetar på att stärka ställningen som den ledande aktören i Europa.

    KONTAKT
    SUPPORT
    HUR KAN VI HJÄLPA TILL? 

    > Senaste nytt
    > Våra partners
    > Ladda ner dokument