SIXWeb66.jpg

Om SIX Financial Information

SIX Financial Information är den tredje största leverantören av finansiell information i Europa. Vi är specialiserade på bearbetning och distribution av internationell finansiell information för investeringar, rådgivning, fondförvaltning, portföljförvaltning, finansiell analys och värdepappersadministration.

SIX Financial Informations databas är unik i fråga om både djup och täckning. Med kontor i 23 länder kombinerar SIX Financial Information fördelarna med global närvaro och lokal kännedom.

SIX Financial Informations verksamhet i Norden är uppdelad i fyra områden:

  • Realtidsterminal. Banker, fondkommissionärer och investerare följer utvecklingen på den nordiska kapitalmarknaden i realtid med hjälp av system från SIX Financial Information.
  • Datafeed. För leverans av finansiell information direkt in i mottagarens eget datasystem. 
  • Solutions. Utveckling och drift av skräddarsydda informations- och handelstjänster på internet för banker, fondkommissionärer och media, samt leveranser till tryckta medier. 
  • SIX Index. Våra indextjänster omfattar rådgivning, konstruktion, beräkning, distribution, licensiering och underhåll av nära 1 000 index. 

SIX Financial Information är en del av SIX. SIX erbjuder förstklassiga tjänster inom områdena värdepappershandel, clearing och avveckling, samt finansiell information om marknad och betalningstransaktioner. 

Läs mer om SIX Financial Information på vår globala hemsida. 

Läs mer om SIX Group.  Relaterat Innehåll

SIX Company Brochure (pdf)

    KONTAKT
    SUPPORT
    HUR KAN VI HJÄLPA TILL? 

    > Senaste nytt
    > Våra partners
    > Ladda ner dokument