SIXWeb80.jpg

Leverantörer

Information till våra leverantörer 

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor önskar vi ta emot elektroniska fakturor från våra leverantörer.

Standarden för e-fakturor i Sverige, Svefaktura, är det format som vi har valt att arbeta med. Om ni inte kan leverera Svefaktura kan ni maila fakturor i PDF-format. Våra bolags mailadresser är:

SIX Bolag

E-mail för leverantörsfakturor

SIX Financial Information Sweden AB

invoice@six-group.se

SIX Financial Information Denmark A/S

invoice@six-group.dk

SIX Financial Information Finland Oy

invoice@six-group.fi

SIX Financial Information Norway AS

invoice@six-group.no


För mer information om e-fakturor vänligen kontakta birgitta.hammar@six-group.se.

    KONTAKT
    SUPPORT
    HUR KAN VI HJÄLPA TILL? 

    > Senaste nytt
    > Våra partners
    > Ladda ner dokument